Защо германците имат силна нужда от правила?

от Цвета Николова, консултант по междукултурна комуникация

Сигурно сте чували анекдота, че в Германия не стават революции, защото е забранено да се газят тревните площи. Революционерите като няма от къде да минат, просто се отказват от революцията.

Разбира се, Германия е имало в своята история социални вълнения. Не в това е въпросът. Има държави или по-скоро нации, чиято култура е създадена така, че несигурността да се избягва. В масовия случай представителите на тези култури смятат неизвестното бъдеще за опасно и затова се опитват чрез планиране (а също чрез налагане на забрани и изковаването на многобройни правила) да предотвратят неприятни събития в бъдещето.

Културолозите използват различни термини – култури с висока степен на избягване на несигурността, тревожни култури и т.н.

Германия е държава, типична представителка на този феномен. Още в Средновековието на пътя за Баден имало табела, която изрично указвала, че по този път е позволено да се преминава. Историческите натрупвания, които са формирали националния характер на германците, днес могат да бъдат забелязани във всички сфери на обществения и личния живот:

- Германецът планира лятната си отпуска няколко години предварително.

- Немските фирми имат ясна структура, в която всеки знае мястото си и задълженията си. Те разбира се са надлежно разписани в устава на фирмата, не е въпрос на напасване между колегите.

Тревожни са културите на Франция и до голяма степен Централна Европа. По някакъв начин такава е и българската култура. Забележете, изковаването на правила и закони, не е задължително съпроводено от тяхното спазване. Това обяснява постоянното „кърпене” на закони и изработването на многобройни правила и забрани у нас. Българските граждани обаче нямат чувството, че живеят в законност и ред.

Не така стои въпросът в културите с ниска степен на тревожност и избягване на несигурността. Типични представители са скандинавските държави и Великобритания. Там правилата не винаги са писани. И друг път е ставало въпрос, че Обединеното кралство дори няма писана конституция, а доскоро нямаше и твърди счетоводни стандарти.

В английските фирми има много повече поле за инициатива на служителите, които дори не са от ръководния състав. В такива култури иновациите са по-често срещано явление. Нали именно във Великобритания започна индустриалната революция.

Това обаче не означава автоматично, че британските и скандинавските фирми, а и цялата им икономическа система функционират по-ефективно. Има много периоди в близката история, през които френската и германската икономика са се представяли по-добре. 

Познаването на тези културни особености обаче е важно при работа в мултинационални организации. Работата с германци ще е много по-лесна, ако те са спокойни, тоест могат да разчитат на ясни и точни правила. Иначе те ще изпитват ужас от неопределеността и потребност от точност и формализация. Точно от това пък ще се ужасят датчаните, които са стимулирани да работят, ако имат пространство за иновативност и споделяне на личното мнение.


I'm in a dialog